Beleggingen bijhouden

Uit PfinkingWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pfinking biedt je de mogelijkheid om al je beleggingen bij te houden als onderdeel van je eigen vermogen. Zo ontstaat een volledig beeld van je actuele financiële situatie op elk gewenst moment.

Een volledig gedetailleerd handelsplatform met mogelijkheden voor technische analyses is niet wat met Pfinking wordt beoogt daar zijn andere en betere applicaties voor toegerust. Wat met Pfinking wordt beoogt is:

 • Je belegging naadloos opnemen in je administratie door alle mogelijke transacties tussen valuta en beleggingen te registreren. Denk hier aan het kopen en verkopen van aandelen of het vastleggen van beheerkosten of ontvangen dividend.
 • De actuele waarde van je belegging altijd als onderdeel van je eigen vermogen. Indien mogelijk actuele koers informatie over de aandelen die je in je bezit hebt. Daar waar openbare informatie over je aandeel niet voor handen is de mogelijkheid dit handmatig bij te houden.
 • Altijd een beeld hoe goed je beleggingen het doen. Op elk moment van de dag een performance berekening van je beleggingen volgens de modified Dietz methodiek. (zie Modified Dietz method)

De basis: het opzetten van je beleggingsadministratie

Indien je in Pfinking met beleggingen aan de gang wilt heb je twee soorten bankrekeningen nodig:

 • Een bankrekening van het soort aandelen depot. De depot bankrekening dient als brug tussen je cash bankrekeningen en de beleggingen die je in beheer hebt.
 • Een bankrekening van het soort belegging. Met deze bankrekening leg je aan en verkoop van beleggingen vast en eventueel de ontvangen dividend of betaalde provisie.

Maak eerst een depot rekening aan en vervolgens de beleggingsrekening. De beleggingsrekening moet je bij het aanmaken koppelen aan de depot rekening.

Je hebt nu de basis voor het vastleggen van je transactie met beleggingen uitgevoerd. De volgende stap is om je beleggingen (aandelen, obligaties, etc.) op te gaan voeren in Pfinking.

Je gaat hiervoor naar de module Investeringen & Performance en klikt op Effecten beheer. Vanuit dit onderdeel kan je al je beleggingen opvoeren zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden vanuit je beleggingsrekening. Voor elk nieuw effect wat je opvoert moet je onder andere een symbool en een soort opgeven.

Als soort kan je je effect categoriseren wat later weer gebruikt kan worden in de analyse van je portefeuille. De volgende soort effecten zijn mogelijk:

 • Obligaties
 • Aandelen
 • Grondstoffen
 • Liquiditeiten
 • Vastgoed
 • Overig

Je kunt een willekeurig symbool opvoeren als aanduiding in de aankoop en verkoop van effecten. Maar indien je wilt dat Pfinking de actuele koers informatie van je effect volgt en vastlegt is het belangrijk hiervoor de 'Yahoo quote' notatie te gebruiken. Pfinking gebruikt de beleggingsinformatie van Yahoo! finance om de actuele waarde van je beleggingen automatisch op te halen.

Yahoo! finance ondersteund een brede set van beleggings symbolen waarmee de actuele en historische waarde van aandelen, obligaties, enz. kan worden achterhaald.

Voorbeeld

Een aantal voorbeelden van Yahoo! symbolen die je kunt gebruiken voor je beleggingen:

 • rand.as - aandelen Randstad
 • kpn.as - aandelen KPN
 • ing.as - aandelen ING
 • gold - Goud

Je kunt zelf op zoek naar Yahoo! symbolen via Yahoo! finance

Het kan natuurlijk voorkomen dat je in beleggingen handeld die onbekend zijn voor Yahoo! finance. In dit geval kan je toch een symbool opvoeren maar moet je de actuele waarde op verschillende tijdsmomenten zelf vastleggen in Pfinking. Deze waarde worden dan gebruikt in de berekening van de actuele waarde van die belegging.

Nadat je je beleggingen als symbolen hebt opgevoerd ben je klaar om je beleggingsadministratie te gaan invullen.

Je beleggingen vastleggen in Pfinking

Nadat je een beleggingsdepot, een beleggingsrekening en enkele beleggingssymbolen hebt vastgelegd is het mogelijk de echte beleggingstransacties te gaan vastleggen. Open hiervoor de beleggingsrekening vanuit de module bankrekeningen beheren.

Hiermee open je het beleggingstransactie register waarmee je aan en verkopen van beleggingen kan vastleggen. Het beleggingstransactie register lijkt erg op het transactieregister van bijvoorbeeld een betaalrekening maar wijkt op belangrijke punten af. Zo is wordt in het beleggingstransactie register alleen daadwerkelijk uitgevoerde beleggingstransacties opgenomen en is er geen tussentijdse balans zichtbaar. De actuele balans van een beleggingsrekening wordt door Pfinking bepaald op basis van de actuele waarde van je beleggingen.

Ik heb een belegging gekocht

Open de beleggingsrekening en klik op een lege beleggingstransactie om een nieuwe beleggingstransactie op te voeren.

De volgende feiten moet je gaan opvoeren voor je beleggingstransactie:

 • De datum waarop je de beleggingstransactie hebt verricht.
 • De actie voor de beleggingstransactie. In dit geval is dit de actie 'kopen'.
 • Het effect. De belegging die je hebt gekocht en ook hebt aangemeld bij je effecten administratie.
 • Het aantal. Het aantal eenheden die je van de belegging hebt gekocht.
 • De prijs. De eenheidsprijs die je hebt betaald voor de belegging. Voor 100 aandelen Philips voor 25 euro per stuk noteer je hier 25 euro.
 • Commissie. Bij aan en verkopen moet je vaak een extra bedrag betalen aan de tussenpersoon. Deze commissie is belangrijk voor de rendementsberekening en moet je hier noteren.

Optioneel voor rapportage doeleinde kan je de transactie nog toekennen aan een categorie en in het memo veld nog een opmerking toevoegen. Nadat je de beleggingstransactie opslaat zijn de aandelen toegevoegd aan je aandelen portefeuille en zal Pfinking het rendement erop voor je bijhouden.

Naast dat de beleggingen zijn opgenomen in je beleggingsportefeuille heeft Pfinking een transactie aangemaakt dat het voor de aankoop benodigde cash bedrag afboekt vanaf je beleggingsdepot.

Ik ga een belegging verkopen

Sommige mensen houden beleggingen voor altijd vast en weer andere verkopen het voor cash en gaan weer verder. Indien je besluit aandelen te verkopen moet je deze in Pfinking als verkoop beleggingstransactie opvoeren zodat ze uit je portefeuille worden geboekt.

Ook voor het vastleggen van een verkoop van beleggingen moet je een beleggingstransactie vastleggen met een aantal feiten. Open wederom de beleggingsrekening en voer een nieuwe beleggingstransactie op met de volgende feiten:

 • De datum waarop je het effect hebt verkocht.
 • De actie. In dit geval is dit de actie 'verkopen'.
 • Het effect dat je wilt verkopen.
 • Het aantal. Het aantal effecten dat je wilt verkopen uit je portefeuille. (Natuurlijk nooit meer dan dat je daadwerkelijk in bezit hebt.)
 • De prijs. De eenheidsprijs waarvoor je de belegging wilt verkopen.
 • commissie. Eventueel extra kosten aan de tussenpersoon die zijn gemoeid met de verkoop. Ook dit bedrag wordt door Pfinking meegenomen in de uiteindelijke rendements berekening van je portefeuille.

Sla de beleggingstransactie op. Pfinking heeft je beleggingen nu uit je portefeuille geboekt en in cash bijgeschreven met een transactie op je beleggingsdepot. Eventuele winst of verlies wordt in de rendements berekening meegenomen onder de post gerealiseerde winst.

Ik heb dividend (in aandelen) ontvangen

Op beleggingen die je in bezit hebt kan je dividend in cash of in aandelen ontvangen. In Pfinking kan je deze respectievelijk vastleggen als een beleggingstransactie met de actie 'Dividend' of 'Dividend in aandelen'.

Bij de actie dividend vul je het ontvangen bedrag bij dividend in. Na opslaan van de transactie zal Pfinking via een transactie het bedrag bijschrijven op het beleggingsdepot. Het ontvangen dividend zal meegenomen worden in de rendements berekening als gerealiseerde winst.

Bij de actie dividend in aandelen vul je het aantal ontvangen aandelen en de prijs per aandeel in alsmede de eventueel betaalde commissie. Na opslaan van de beleggingstransactie zal Pfinking de betaalde commissie afboeken van je beleggingsdepot en meenemen in de rendementsberekening als kosten. De extra ontvangen aandelen worden opgevoerd als onderdeel van je beleggingsportefeuille.

Ik moet kosten voor beheer betalen

Niet elke tussenpersoon brengt het in rekening maar het kan voorkomen dat er regelmatig kosten in rekening worden gebracht voor het beheer van de beleggingsportefeuille. Ook deze kosten kan je vastleggen in Pfinking als een beleggingstransactie met de actie beheerskosten en voorzien van een bedrag. Pfinking zal na opslaan van de belegginstranactie het bedrag afboeken vanaf het beleggingsdepot en in de rendementsberekening de beheerskosten meenemen.

Performance en analyse van je beleggingen

Pfinking geeft je een overzicht van je beleggingsportefeuille vanuit de Investeringen & Performance module. Dit overicht is opgebouwd uit drie onderdelen:

Overzicht beleggingsportefeuille

Een tabel overzicht met al je beleggingen die je op dit moment in je portefeuille hebt. Per belegging is opgenomen:

 • De actuele prijs voor de belegging. (Zoals verkregen via internet of indien niet voor handen de laatste actuele prijs uit de handmatige administratie.)
 • Het aantal beleggingen in bezit.
 • De actuele marktwaarde van deze belegging.
 • Het bedrag dat je hebt geïnvesteerd in deze belegging.
 • De performance van deze belegging indien je het op dit moment zou verkopen. (In euro's en in procenten)
 • De performance van deze belegging op alleen deze dag. (In euro's en in procenten)

Nadat alle beleggingen zijn toegelicht volgt een regel met een totaal van al je beleggingen bij elkaar.

Vervolgens wordt de gerealiseerde winst getoond. De gerealiseerde winst wordt door Pfinking bepaald door alle winsten en verliezen uit verkoop van beleggingen en eventueel ontvangen cash dividend te sommeren.

Daarnaast volgt een overzicht met gemaakte kosten die door Pfinking worden bepaald door alle aan en verkoop kosten alsmede algemene beheerskosten bij elkaar op te tellen.

De gerealiseerde winst, de beheerskosten en de actuele performance van je beleggingsportefeuille worden samengenomen en gepresenteerd als de totale performance in een bedrag en een percentage berekend volgens Modified Dietz. (zie Modified Dietz method)

De totale performance wordt vervolgens geannualisserd over de totale periode van je beleggingsportefeuille zodat het rendement per jaar kan worden gepresenteerd.

Trend beleggingsportefeuille

In het trend overzicht van je beleggingsportefeuille wordt een doorzichtige grafiek getoond van de investeringen die je hebt gedaan en met daaronder de actuele waarde van je beleggingsportefeuille met hierop de gerealiseerde winst.

Analyse beleggingsportefeuille

In het analyse overzicht wordt op hoofdlijnen de opbouw van je beleggingsportefeuille en overige bankrekeningen getoond. Zo ontstaat een goed beeld hoeveel van je eigen vermogen bestaat uit cash, aandelen, obligaties enzovoort.

Het is mogelijk een streefopbouw vast te leggen voor je eigen vermogen zodat je (percentueel) de gewenste verdeling tussen cash, aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen kunt afzetten tegen de werkelijke stand van zaken.

Het verschil tussen de werkelijke stand van zaken en je gewenste streefopbouw wordt aangegeven in de tabel.