Belasting aangifte

Uit PfinkingWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pfinking heeft de mogelijkheid, in ieder geval voor gebruikers die in nederland belasting betalen, te ondersteunen met de belasting aangifte. Hiervoor zijn twee mogelijkheden aangebracht:

  • Het berekenen en rapporteren van de vermogensrendementsheffing die geld op al je spaartegoeden. (Onder bepaalde voorwaarden )
  • Het toekennen van inkomsten en uitgaven aan bepaalde belastingposten zodat je precies weet wat je hiervoor in rekening kunt brengen bij de belastingdienst.

De belasting functies in Pfinking kan je bereiken via Bankrekeningen --> Belastingen. je beland in het belastingen overzichtsscherm waarin voor de verschillende belastingboxen een overzicht wordt gegeven op basis van je huidige administratie.

De vermogensrendementsheffing berekend door Pfinking.

In nederland moet boven een bepaald bedrag belasting worden bepaald over spaartegoeden. De zogenaamde vermogensrendementsheffing. (Meer gaaaap uitleg op: Wikipedia)

In Pfinking kan je met een druk op de knop bepalen wat op dit moment de vermogensrendementsheffing is. Hiervoor moet je een paar kleine details eenmalige instellen.

  1. Registreer je persoonlijke situatie (of je getrouwd bent en het aantal kinderen) via instellingen --> je persoonlijk profiel wijzigen. Deze instellingen zijn noodzakelijk zodat Pfinking de juiste drempels en vrijstellingen kan bepalen.
  2. Geef per bankrekening aan in welke belastingbox deze valt. (De meeste vallen automatisch in 3 alleen enkele bankrekeningen zoals voor je hypotheek of voor loonsparen vallen in box 1.) Dit kan je doen via Bankrekeingen --> Belastingen --> Belastingregels --> Boxen indelen.

Nadat je deze handelingen hebt uitgevoerd zal bij het opvragen van het belasting overzicht (Bankrekeingen --> Belastingen) de op dat moment geldende vermogensrendementsheffing kunnen zien.

Tip
Handig voor in je persoonlijk archief. De rapportage over je vermogensrendementsheffing kan je in een pdf rapport laten genereren vauit de rapportage module.

Je inkomsten en uitgaven volgen met belastingposten

In Pfinking zijn alle tot nu toe bekende belastingregels opgenomen die je kunt toekennen aan een of eerdere categorieën. Het overzicht van belastingregels en de bijbehorende categorieën kan je benaderen via: Bankrekeningen -> Belastingen -> Belastingregels. Pfinking geeft dan een overzicht in drie verschillende panelen:

  1. De door jouw geselecteerde belastingregel.
  2. Alle beschikbare belastingregels binnen Pfinking gesorteerd nar box 1, 2 en 3 en de persoonsgebondenregels.
  3. Alle inkomsten en uitgaven categorieën die je binnen je Pfinking administratie gebruikt.

Door nu bepaade uitgaven of inkomsten te volgen met belastingregels dien je deze op te voeren in Pfinking. Hiervoor selecteer je een belastingregel (via het aanvink icon) De geselecteerde belastingregel wordt nu zichtbaar in het eerste paneel. Vervolgens selecteer je een of meerdere categorieën (via het aanvink icon) die aan deze belastingregel zijn gerelateerd.

In het belastingoverzicht bereikbaar via bankrekeningen --> belastingen is nu precies inzichtelijk hoeveel inkomsten of uitgaven zijn gemoeid met een bepaalde belastingregel.

Voorbeeld

Jan maakt jaarlijks reiskosten voor zijn werk die jaarlijks aftrekbaar zijn voor de belastingen. Hiervoor maakt jan een tweetal aparte categorieën aan in Pfinking om zijn zakelijke reiskosten trein en zakelijke reiskosten taxiop te boeken. In het belastingregels onderdeel selecteerd Jan onder het kopje persoonsgebonden aftrek de belastingregel Uitgaven openbaarvervoer voor reizen naar uw werk. Vervolgens selecteerd Jan de bijbehorende categorieën zakelijke reiskosten trein en zakelijke reiskosten taxi. De uitgaven aan zakelijke reiskosten zijn nu inzichtelijk in het belastingoverzicht. En kan gebruikt worden bij de jaarlijkse belasting aangifte.

Let op: wel apart de bonnetjes van je uitgaven aan zakelijke reiskosten bewaren.